06. PREZENTÁCIA

Výstup obsahuje konečnú víziu projektu a jeho potrebných detailov. Jej obsahom sú vizuály a technické podklady nevyhnutné pre daný projekt, s ktorými môže klient následne pracovať.