PRODUCTION

Tvoríme projekty na mieru

 

Hľadáte nápadité prevedenie Vášho projektu? Niekoho, kto zabezpečí komplexnú službu od návrhu, cez projektovú dokumentáciu, až po jeho výrobu a montáž?

Ponúkame nezvyčajné riešenia a kontrolu nad všetkými procesmi projektu.
Vlastné výrobné kapacity nám umožňujú realizáciu našich autorských dizajnov, pri ktorých zohľadňujeme všetky klientove nároky.

Vytvorili sme množstvo špecifických projektov, pri ktorých využívame našu všestrannosť výroby. Okrem opracovania širokej škály plastov pracujeme s kovom, drevom a so sklom. Bez ohľadu na tvar, váhu či pórovitosť spomínaných materiálov ponúkame ich grafickú personalizáciu na veľkoformátovej tlačiarni pevných médií.

Záleží nám na prevedení každého detailu a preto sa snažíme o udržateľnú výrobu v čo najväčšej miere. Prostredníctvom upcyklácie sa snažíme využiť prebytočné množstvo spracovávaných materiálov.

PRODUCTION

Tvoríme projekty na mieru

 

Hľadáte nápadité prevedenie Vášho projektu? Niekoho, kto zabezpečí komplexnú službu od návrhu, cez projektovú dokumentáciu, až po jeho výrobu a montáž?

Ponúkame nezvyčajné riešenia a kontrolu nad všetkými procesmi projektu.
Vlastné výrobné kapacity nám umožňujú realizáciu našich autorských dizajnov, pri ktorých zohľadňujeme všetky klientove nároky.

Vytvorili sme množstvo špecifických projektov, pri ktorých využívame našu všestrannosť výroby. Okrem opracovania širokej škály plastov pracujeme s kovom, drevom a so sklom. Bez ohľadu na tvar, váhu či pórovitosť spomínaných materiálov ponúkame ich grafickú personalizáciu na veľkoformátovej tlačiarni pevných médií.

Záleží nám na prevedení každého detailu a preto sa snažíme o udržateľnú výrobu v čo najväčšej miere. Prostredníctvom upcyklácie sa snažíme využiť prebytočné množstvo spracovávaných materiálov.

Ako pracujeme

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Ako pracujeme

01. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

Základom unikátneho projektu je Vaša idea a predstava o jeho špecifikách. Poskytnutie východiskových informácií vrátane časového horizontu a projektového rozpočtu napomáha určiť rozsah vzájomnej spolupráce.

02. OSOBNÉ STRETNUTIE

Konkretizovať presnejšiu predstavu o projekte pomáha osobné stretnutie, ktoré môže objasniť jednotlivé detaily a definovať procesné úkony, či použitie vhodných materiálov.

03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Z predošlých informácií sa vyhotoví pre daný projekt individuálna cenová ponuka. Súbežne s jej odsúhlasením je potrebná úhrada zálohovej platby, ktorá nás zaväzuje k začatiu prác na projekte.

04. KONCEPT

Koncepčné idei spracovávajú námety možných prevedení projektu. Zaoberajú sa ich rozpracovaním s ohľadom na všetky faktory vplývajúce na konečné prevedenie projektu. Od materiálového prevedenia, cez technické možnosti výroby, až po zohľadnenie špecifických požiadaviek klienta.

05. VÝROBA

Tvoríme projekty na mieru, ktoré sami navrhujeme a vyrábame. Dokážeme tak zabezpečiť kontrolu jednotlivých procesov a dohliadnuť na novovzniknuté situácie počas výrobných úkonov.

06. DODANIE A MONTÁŽ

V rámci našich komplexných služieb ponúkame dodanie s odbornou a dôkladnou montážou každého projektu. Všetky komponenty sú v čo najväčšej možnej miere skompletizované u nás a starostlivo pripravené na prepravu.

07. DOPLATOK

Po úspešnom dodaní Vášho jedinečného projektu sa budeme tešiť z Vašej spokojnosti, na základe ktorej je posledným krokom vzájomnej spolupráce doplatok zvyšnej čiastky z celkovej ceny za dielo.

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Zaujal Vás svet YELL DESIGN ?

Kontaktujte nás