07. DOPLATOK

Po úspešnom dodaní Vášho jedinečného projektu sa budeme tešiť z Vašej spokojnosti, na základe ktorej je posledným krokom vzájomnej spolupráce doplatok zvyšnej čiastky z celkovej ceny za dielo.