04. KONCEPT

Koncepčné idei spracovávajú námety možných prevedení projektu. Zaoberajú sa ich rozpracovaním s ohľadom na všetky faktory vplývajúce na konečné prevedenie projektu. Od materiálového prevedenia, cez technické možnosti výroby, až po zohľadnenie špecifických požiadaviek klienta.