01. VSTUPNÉ PODKLADY

Klientove podklady sú pre nás východiskovými informáciami o jeho pripravovanom projekte. Ich prevedenie býva v rôznej podobe – od banálnych nápadov, až po kompletnú dokumentáciu.