03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Na základe vyhodnotenia potrebných informácií je klientovi poskytnutá cenová ponuka. Po jej následnom schválení je potrebná úhrada zálohovej platby, na základe ktorej sa začíname projektu naplno venovať.