08. DOPLATOK

Na konci našej práce by mali byť naplnené Vaše očakávania a predstavy. Preto je posledným krokom vzájomnej spolupráce doplatok zvyšnej čiastky z celkovej ceny za dielo.