05. PROTOTYPOVANIE

Navrhované produkty podstupujú fázu výroby prototypov, kde sa zaoberáme testovaním modelov, materiálov, ergonómie a pod. Všetky úkony zohľadňujú výrobné možnosti a pomáhajú formovať tvaroslovie výrobku.