04. KONCEPT

Tvorba koncepčného dizajnu je úvodnou fázou celého procesu, ktorá definuje víziu, charakter a smerovanie projektu. Kreatívnym prístupom sa hľadajú varianty možných riešení a posudzuje sa vzájomný kontext vstupov vplývajúcich na jeho finálne prevedenie.