DESIGN

DESIGN

Navrhujeme jedinečný dizajnový jazyk

 

Ste výrobca a máte nový nápad, prípadne chcete aktualizovať produktový sortiment vo Vašom portfóliu? Sme seriózny partner pre Vaše podnikanie a ponúkame Vám rozpoznateľný dizajn
pre vaše produkty.

Vieme, že dizajn ako nástroj dáva každému produktu konkurenčnú výhodu. Avšak nikdy nie samostatne, ale len ako súčasť širšej predajnej stratégie. Samotný návrh sa opiera o množstvo medziodborových aspektov, ktoré vplývajú na výslednú formu produktu. Zohľadňuje technologické a materiálové možnosti, ergonómiu, inovácie, potreby cieľových skupín a v neposlednom rade marketingovú a ekonomickú stránku produktu. Pre nás je produkt ústretovým prvkom nášho portfólia služieb, v rámci ktorých podriaďujeme všetky naše rozhodnutia správnej funkčnosti výrobku.

DESIGN

Navrhujeme jedinečný dizajnový jazyk

 

Ste výrobca a máte nový nápad, prípadne chcete aktualizovať produktový sortiment vo Vašom portfóliu? Sme seriózny partner pre Vaše podnikanie a ponúkame Vám rozpoznateľný dizajn
pre vaše produkty.

Vieme, že dizajn ako nástroj dáva každému produktu konkurenčnú výhodu. Avšak nikdy nie samostatne, ale len ako súčasť širšej predajnej stratégie. Samotný návrh sa opiera o množstvo medziodborových aspektov, ktoré vplývajú na výslednú formu produktu. Zohľadňuje technologické a materiálové možnosti, ergonómiu, inovácie, potreby cieľových skupín a v neposlednom rade marketingovú a ekonomickú stránku produktu. Pre nás je produkt ústretovým prvkom nášho portfólia služieb, v rámci ktorých podriaďujeme všetky naše rozhodnutia správnej funkčnosti výrobku.

Ako pracujeme

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Ako pracujeme

01. VSTUPNÉ PODKLADY

Klientove podklady sú pre nás východiskovými informáciami o jeho pripravovanom projekte. Ich prevedenie býva v rôznej podobe – od banálnych nápadov, až po kompletnú dokumentáciu.

02. OSOBNÉ STRETNUTIE

Pri osobnom stretnutí si upresníme informácie, ktoré neposkytli vstupné podklady. Ich bližšia špecifikácia nám pomáha porozumieť Vaším požiadavkám a určiť procesný i cenový rozsah projektu.

03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Na základe vyhodnotenia potrebných informácií je klientovi poskytnutá cenová ponuka. Po jej následnom schválení je potrebná úhrada zálohovej platby, na základe ktorej sa začíname projektu naplno venovať.

04. KONCEPT

Tvorba koncepčného dizajnu je úvodnou fázou celého procesu, ktorá definuje víziu, charakter a smerovanie projektu. Kreatívnym prístupom sa hľadajú varianty možných riešení a posudzuje sa vzájomný kontext vstupov vplývajúcich na jeho finálne prevedenie.

05. PROTOTYPOVANIE

Navrhované produkty podstupujú fázu výroby prototypov, kde sa zaoberáme testovaním modelov, materiálov, ergonómie a pod. Všetky úkony zohľadňujú výrobné možnosti a pomáhajú formovať tvaroslovie výrobku.

06. PREZENTÁCIA

Výstup obsahuje konečnú víziu projektu a jeho potrebných detailov. Jej obsahom sú vizuály a technické podklady nevyhnutné pre daný projekt, s ktorými môže klient následne pracovať.

07. REALIZÁCIA

V rámci našich služieb zabezpečujeme individuálnu aj sériovú výrobu nami navrhovaného produktu. Okrem potrebnej optimalizácie procesov dohliadame na celý jej priebeh a kvalitu prevedenia.

08. DOPLATOK

Na konci našej práce by mali byť naplnené Vaše očakávania a predstavy. Preto je posledným krokom vzájomnej spolupráce doplatok zvyšnej čiastky z celkovej ceny za dielo.

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Zaujal Vás svet YELL DESIGN ?

Kontaktujte nás


PRODUCTION

PRODUCTION

Tvoríme projekty na mieru

 

Hľadáte nápadité prevedenie Vášho projektu? Niekoho, kto zabezpečí komplexnú službu od návrhu, cez projektovú dokumentáciu, až po jeho výrobu a montáž?

Ponúkame nezvyčajné riešenia a kontrolu nad všetkými procesmi projektu.
Vlastné výrobné kapacity nám umožňujú realizáciu našich autorských dizajnov, pri ktorých zohľadňujeme všetky klientove nároky.

Vytvorili sme množstvo špecifických projektov, pri ktorých využívame našu všestrannosť výroby. Okrem opracovania širokej škály plastov pracujeme s kovom, drevom a so sklom. Bez ohľadu na tvar, váhu či pórovitosť spomínaných materiálov ponúkame ich grafickú personalizáciu na veľkoformátovej tlačiarni pevných médií.

Záleží nám na prevedení každého detailu a preto sa snažíme o udržateľnú výrobu v čo najväčšej miere. Prostredníctvom upcyklácie sa snažíme využiť prebytočné množstvo spracovávaných materiálov.

PRODUCTION

Tvoríme projekty na mieru

 

Hľadáte nápadité prevedenie Vášho projektu? Niekoho, kto zabezpečí komplexnú službu od návrhu, cez projektovú dokumentáciu, až po jeho výrobu a montáž?

Ponúkame nezvyčajné riešenia a kontrolu nad všetkými procesmi projektu.
Vlastné výrobné kapacity nám umožňujú realizáciu našich autorských dizajnov, pri ktorých zohľadňujeme všetky klientove nároky.

Vytvorili sme množstvo špecifických projektov, pri ktorých využívame našu všestrannosť výroby. Okrem opracovania širokej škály plastov pracujeme s kovom, drevom a so sklom. Bez ohľadu na tvar, váhu či pórovitosť spomínaných materiálov ponúkame ich grafickú personalizáciu na veľkoformátovej tlačiarni pevných médií.

Záleží nám na prevedení každého detailu a preto sa snažíme o udržateľnú výrobu v čo najväčšej miere. Prostredníctvom upcyklácie sa snažíme využiť prebytočné množstvo spracovávaných materiálov.

Ako pracujeme

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Ako pracujeme

01. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

Základom unikátneho projektu je Vaša idea a predstava o jeho špecifikách. Poskytnutie východiskových informácií vrátane časového horizontu a projektového rozpočtu napomáha určiť rozsah vzájomnej spolupráce.

02. OSOBNÉ STRETNUTIE

Konkretizovať presnejšiu predstavu o projekte pomáha osobné stretnutie, ktoré môže objasniť jednotlivé detaily a definovať procesné úkony, či použitie vhodných materiálov.

03. CENOVÁ PONUKA + ZÁLOHA

Z predošlých informácií sa vyhotoví pre daný projekt individuálna cenová ponuka. Súbežne s jej odsúhlasením je potrebná úhrada zálohovej platby, ktorá nás zaväzuje k začatiu prác na projekte.

04. KONCEPT

Koncepčné idei spracovávajú námety možných prevedení projektu. Zaoberajú sa ich rozpracovaním s ohľadom na všetky faktory vplývajúce na konečné prevedenie projektu. Od materiálového prevedenia, cez technické možnosti výroby, až po zohľadnenie špecifických požiadaviek klienta.

05. VÝROBA

Tvoríme projekty na mieru, ktoré sami navrhujeme a vyrábame. Dokážeme tak zabezpečiť kontrolu jednotlivých procesov a dohliadnuť na novovzniknuté situácie počas výrobných úkonov.

06. DODANIE A MONTÁŽ

V rámci našich komplexných služieb ponúkame dodanie s odbornou a dôkladnou montážou každého projektu. Všetky komponenty sú v čo najväčšej možnej miere skompletizované u nás a starostlivo pripravené na prepravu.

07. DOPLATOK

Po úspešnom dodaní Vášho jedinečného projektu sa budeme tešiť z Vašej spokojnosti, na základe ktorej je posledným krokom vzájomnej spolupráce doplatok zvyšnej čiastky z celkovej ceny za dielo.

  • Celková cena projektu a jeho časový horizont vrátane presnej osnovy pracovných úkonov sa vždy posudzuje individuálne na základe Vami predloženého pripravovaného projektu a jeho náročnosti.

Zaujal Vás svet YELL DESIGN ?

Kontaktujte nás


ESHOP

Nothing found.